Uutiset
25.01.2019

Vastuu Esperi Care Oy:n hoitokoti Ulrikan asukkaiden hoidosta on siirtynyt Kristiinankaupungin kaupu

Vastuu Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Care Oy:n hoitokoti Ulrikan asukkaiden hoidosta on 24.1.2019 siirtynyt Kristiinankaupungin kaupungille.

Hoitovastuun siirtoa edelsi yksikön henkilöstöpuute, mikä osaltaan on johtanut asiakasturvallisuuden vaarantamiseen. Valvira on 24.1.2019 antamallaan päätöksellä DNro V/4521/2019 päättänyt keskeyttää Esperi Hoitokoti Ulrikan toiminnan välittömästi. Esperi Hoitokoti Ulrikan toiminta Esperin alaisuudessa on keskeytetty kunnes Valvira toisin päättää.

Asukkaiden osalta päätös merkitsee, että Kristiinankaupunki ottaa 24.1.2019 vastuun yksikössä annettavasta hoidosta ja sijoittaa omaa henkilökuntaa yksikköön oikean henkilöstömitoituksen turvaamiseksi. Henkilöstötarpeen helpottamiseksi on myös siirretty asiakkaita muihin yksikköihin. Asukkaiden omaisille on tiedotettu tilanteesta ja omaisille järjestetään tiedotusilta viikolla 6. Kaskinen on järjestänyt kuntalaisilleen paikat kotikunnasta.

Christian Lindedahl
Kristiinankaupungin perusturvajohtaja

Siirry "Uutiset"-sivulle