Uutiset
14.05.2018

Utbildningsväsendet ledigförklarar följande lärartjänster

Utbildningsväsendet ledigförklarar följande

Lärartjänster

 

- 2 tjänster som klasslärare för läsåret 1.8.2018 - 31.7.2019, svenska skolväsendet

- 1 tjänst som speciallärare  för läsåret 1.8.2018 - 31.7.2019, finska skolväsendet

 

Behörighetskrav:

1. Behörighetskraven fastställs enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98).  

Lön enligt AKTA. De som kallas till intervju ska uppvisa examens- och arbetsintyg i original. Arbetet inleds 1.8.2018 eller enligt överenskommelse. Till ansökningarna ska bifogas CV och kopior av behörighetsintyg. Ansökningarna returneras inte. Innan valet fastställs ska den som blir vald inlämna ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen 504/2002. Prövotiden är sex månader.

Förfrågningar: bildningsdirektör Maarit Söderlund 040-556 5733. Ansökningarna skickas elektroniskt till  ebba.nygard@krs.fi . Eventuella pappersansökningar skickas till adressen: Skolbyrån i Kristinestad, Pb 13, Lappfjärdsvägen 163 C, 64101 Kristinestad.   

Ansökningstiden utgår 31.5.2018 kl. 12.00.


Kristinestad 14.5.2018

Bildningsdirektören

Siirry "Uutiset"-sivulle