Uutiset
12.04.2018

Suomenkielisessä koulutoimessa julistetaan haettavaksi seuraavat määräaikaiset virat

Kristiinankaupungin suomenkielisessä koulutoimessa julistetaan haettavaksi seuraavat määräaikaiset virat

-Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja, opetusaineina tekstiilityö (7-9.lk ja englanti tai ruotsi (4-9lk.)

- Lukion ja peruskoulun yhteinen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin määräaikianen virka. Julistetaan mahdollisesti vakituiseksi viraksi tämän lukuvuoden jälkeen.

Virat täytetään 1.8.2018-31.7.2019 väliseksi ajaksi.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan muutkin hakijat huomioida. Palkkaus on OVTES:n mukainen.

Määräaikaiseen virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävissä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 7.5.2018 klo 15.00. Hakemuksiin tulee liittää CV ja kelpoisuustodistusten jäljennökset.
Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen ebba.nygard@krs.fi . Mahdolliset paperihakemukset lähetetään osoitteeseen: Kristiinankaupungin koulutoimisto, PL 13, Lapväärtintie 163 C, 64101 Kristiinankaupunki. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa rehtori Minna Vanhamäki puh. 040-1598071.

Kristiinankaupungissa 12.4.2018
suomenkielinen koulutuslautakunta

Siirry "Uutiset"-sivulle