Uutiset
10.08.2018

Svenskspråkiga utbildningsväsendet i Kristinestad lediganslår ett klasslärarvikariat vid Kristinesta

SERVICEOMRÅDET FÖR UTBILDNING
Svenskspråkiga utbildningsväsendet i Kristinestad lediganslår:

ETT KLASSLÄRARVIKARIAT:

vid Kristinestads skola under tiden 20.8.-4.9.2018 med eventuell förlängning. 19 timmar/ vecka, alla timmar är i åk 3.

Närmare upplysningar om vikariatet ger rektor Åsa Sandgärds 040-7516880 asa.sandgards@krs.fi . Ansökan sändes till bildningsdirektören maarit.soderlund@krs.fi.

Vi väntar på din ansökan!

 

Kristinestad 10.8.2018
Bildningsdirektör

Siirry "Uutiset"-sivulle