Uutiset
05.02.2019

Lumen poistaminen jalkakäytäviltä ja talojen katoilta kuuluu kiinteistönomistajalle

Viimeaikaisen runsaan lumentulon takia haluamme muistuttaa siitä, että lumen poistaminen jalkakäytäviltä ja talojen katoilta kuuluu kiinteistönomistajalle.

Kaupunki vastaa ajoväylien ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden (merkitty sinisellä liikennemerkillä) lumenaurauksesta ja muusta talvikunnossapidosta.

Kiinteistönomistajan talvikunnossapitoon kuuluu
- jalankulkua haittaavan lumen ja jään poistaminen, ts. pääsyteille, jalkakäytävälle aurauksesta kertyneiden lumivallien poistaminen
- katuojan ja sadevesikourujen pitäminen lumettomana ja jäättömänä
- liukkauden ennalta ehkäiseminen ja torjuminen
- hiekan poistaminen keväällä
- rakennusten katolla ja erityisesti kevyiden suojakatosten katolla olevan lumen poistaminen ennen kuin lumen paino aiheuttaa vaaraa ihmisille tai itse rakennukselle

Tämä tiedotus on laadittu kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (1978/669) ja pelastuslain (2011/379) pohjalta.

Katso myös kuntaliiton nettisivut

 

 

Siirry "Uutiset"-sivulle