Kristinestads förvaltning

Stadens ämbetsverk

Kommunens personal består av ca 435 anställda i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. 
Stadsfullmäktige kan genom instruktion delegera beslutanderätt till andra kommunala organ eller till tjänsteinnehavare. I vissa fall följer befogenheterna direkt av lag. 
Förvaltningen är organiserad i huvudansvarsområden, fyra serviceområden:

  • Livskraft

  • Vård och omsorg
  • Välfärd

  • Utbildning

  • Samhällsbyggnad

Förvaltningen leds av stadsdirektören, som är underställd stadsstyrelsen.
Varje serviceområde leds av serviceområdets direktör.

 

Stadsdirektör 
Mila Segervall
tfn 040 525 8523
mila.segervall(a)krs.fi

Livskraft
Stadsjurist: Niklas Granö, tfn 040 546 5812
- Allmän administration, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, näringsbyrån, landsbygdsnäringar

Vård och omsorg
Vård- och omsorgsdirektör: Christian Lindedahl, tfn  06 2216 200
- Förvaltning, socialvård, hälsovård, specialsjukvård

Välfärd
Rektor Anette Norrgrann, tfn. 040 776 6530
- Fritt bildningsarbete, konstundervisning, kultur- och hembygdsarbete, museer, idrotts- och ungdomsarbete, Lappfjärds folkhögskola

Utbildning
Bildningsdirektör Maarit Söderlund, tfn 040 556 5733
- Småbarnsfostran, förskolor, grundläggande utbildning, gymnasier, andra stadiets utbildning

Samhällsbyggnad
Teknisk direktör: Ari-Johan Myllyniemi, tfn 040 559 9229
- teknisk service, KRS Gatu, KRS Fastigheter, miljövård, miljötillsyn, avfallsservice

Affärsverket KRS vatten
Teknisk direktör Ari-Johan Myllyniemi, tfn 040 559 9229
- vattenförsörjning, avloppsvattenhantering 

Uppdaterat 18.04.2019, klockan 09.56, Kajsa Snickars.