Cittaslow

cittaslow100x75 11(Pressmeddelande, 2011)

Finland fick sin första Cittaslow-stad:
Kristinestad är Cittaslow och lever officiellt det goda livet

Kristinestad blir som första finländska stad medlem i det internationella nätverket av Cittaslow-städer. I Cittaslow ingår städer som har färre än 50 000 invånare och målmedvetet satsar på att befrämja det goda livet och en hållbar utveckling. För att uppnå Cittaslow-status ska staden uppfylla största delen av 55 kriterier – från gästfrihet till närproducerad mat och en stadsplanering som möjliggör bland annat distansarbete. Internationella Cittaslow fattade beslut om Kristinestads medlemskap i dag lördag i Pollica i Italien.

Filosofin bakom Cittaslow utgår från en fortsatt utveckling och ett gott liv, som baserar sig på ekologiskt tänkande och levande traditioner. Cittaslow-rörelsen uppstod i Italien 1999, och har fram till i dag upptagit 141 städer i 23 länder som medlem.

Kristinestad är den sjätte i ordningen av nordiska Cittaslow-städer. I Norden hör sedan tidigare Sokndal, Eidsskog och Levanger i Norge, Falköping i Sverige och Svendborg i Danmark hit. Kristinestad blir medlem i Cittaslow som ett led i den strategi som stadsborna utarbetet för sin hemstad.

”Vi är stolta över den heder och ära det innebär att föra in Finland och Kristinestad i Cittaslow-nätverket. Det är ett stort erkännande. De historiska välbevarade idylliska trähuskvarteren i Gamla Stan var en av de omständigheter som vägde tungt i vår ansökan”, säger stadsdirektör Riitta El-Nemr.

Utvärderingsprocessen gällde sex delområden: miljön, infrastrukturen, gästfriheten, stadsplaneringen, lokal produktion och lokala produkter samt i vilken mån stadsborna förbinder sig till Cittaslow-filosofin.

Cittaslow vill frångå stress och jäkt, betonar originalitet och värdesätter såväl det lokala som mänskliga, miljövänliga och hållbara lösningar.

”Vi uppfattar Cittaslow som ett erkännande av den goda andan och höga livskvaliteten i Kristinestad, men också som ett stort steg framåt i stadens utveckling. Medlemskapet blir en stor tillgång i strävan att locka hit besökare och inflyttare samt skapa arbetsplatser.  Det goda livet fortsätter, och det gör även utvecklingen”, myser Riitta El-Nemr.

”Vi vill trygga välfärden också genom att förena det goda livet med modern teknologi. Det blir viktigt att dela erfarenheter med de övriga städerna i Cittaslow-nätverket”, menar El-Nemr.

Uppdaterat 01.10.2018, klockan 11.39, Kajsa Snickars.