Information till invånarna

På dessa sidor får du information om Kristinestad och hur din hemstad fungerar.

Du får information om vart du ska vända dig om du till exempel behöver en bostad eller tomt, om du söker kulturupplevelser eller vill motionera, om du behöver en dagvårdsplats åt ditt barn eller hjälp åt en äldre person. Sidorna hjälper dig också då du behöver läkarvård eller vill anmäla ditt barn till förskolan eller skolan. Här får du också reda på vart du ska föra avfallet och när du kan gå på marknad.

I den havsnära trähusstaden och dess landsbygdstätorter kan du leva ett fullvärdigt liv. Här möts historia och nutid på ett konstruktivt sätt. Den viktigaste basservicen är lättillgänglig och hälsosam närmat produceras på olika håll i bygden. Servicenäringarna, industrin samt jord- och skogsbruket utgör kärnan i stadens näringsliv.

Stadens servicepunkter vill betjäna dig så att det är bra att bo här både som liten och under uppväxttiden och att fortsätta bo här i livets alla skeden.

Stadens strategi 2020 uppdateras år 2015 för att dra upp linjerna för den framtida utvecklingen. Strategin grundar sig på en tidigare utförd omfattande utredning i vilken invånarna aktivt deltog.

Du är välkommen med att utveckla din hemstad.

Uppdaterat 15.01.2019, klockan 07.50, Kajsa Snickars.