Utveckling & Förvaltning

vaakuna

På stadens hemsida får du information om Kristinestad och hur din hemstad fungerar.

Du får information om vart du ska vända dig om du till exempel behöver en bostad eller tomt, om du söker kulturupplevelser eller vill motionera, om du behöver en dagvårdsplats åt ditt barn eller hjälp åt en äldre person, behöver läkarvård eller vill anmäla ditt barn till förskolan eller skolan.

I den havsnära trähusstaden och dess landsbygdstätorter kan du leva ett fullvärdigt liv, här lever gemenskapen. Basservicen finns nära och du behöver sällan gå över ån efter vatten.

Servicenäringarna, industrin samt jord- och skogsbruket utgör kärnan i stadens näringsliv. De små lokala företagen ser till att vardagen fungerar. Om du vill kan du lära dig det andra inhemska språket i din vardag - i motionsgruppen, byagården, vid sandlådan eller t.ex. vid fiskdisken i butiken.

Stadens servicepunkter vill betjäna dig så att det är bra att bo här både som liten, under uppväxttiden och att fortsätta bo här i livets alla skeden.

Reformeringen av kommunallagen för med sig förbättringar i kommunikationen med kommunens medlemmar. Stadgandena träder officiellt i kraft 1.6.2017. Kristinestad har påbörjat arbetet redan nu och stadens webplats utvecklas för att vara kommunicerande.

Stadens strategi 2020 uppdateras år 2015 för att dra upp linjerna för den framtida utvecklingen. Strategin grundar sig på en tidigare utförd omfattande utredning i vilken invånarna aktivt deltog.

I Kristinestad möts historien och nutiden på ett konstruktivt sätt. Du är välkommen med att utveckla din hemstad!

 

 

 

Kontaktuppgifter till Kristinestads stad:

Kristinestads stad

PB 13
64101 Kristinestad

e-post: kristinestad(a)krs.fi
tfn +358 6 2216200 telefonväxel eller +358 6 2218411 telefonväxel
fax +358 6 2212275

Personalens e-post: fornamn.efternamn(at)krs.fi

Uppdaterat 27.08.2015, klockan 09.59, Jari Turunen.