Första sidan > Kultur & Evenemang > Kultursektorer > Teater
Suomeksi | In English
Verktyg
Förstora texten på sidan Skriv ut sidan
Sidkarta

Teater


Wasa Teater

I Österbotten finns två professionella teatrar: Wasa Teater och Vaasan kaupunginteatteri. Wasa Teater är Österbottens svenskspråkiga regionteater.

Wasa Teater inledde sin verksamhet år 1919. År 1981 utnämndes teatern till Österbottens regionteater. Wasa Teater upprätthålls sedan 1997 av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, en samkommun som består av sexton svensk- och tvåspråkiga kommuner i Österbotten. Teatern genomgick en grundlig renovering år 1997-1998 och har nu tre scener med ny och tidsenlig teknik. År 2006 byggdes ett nytt repetitions- och monteringsutrymme i den museimärkta gårdsbyggnaden. Byggnaden kallas för magasinet och kan även i framtiden fungera som ett publikt utrymme.

Teatern erbjuder en mångsidig och bred repertoar för alla åldrar med bland annat klassisk och nutidsdramatik, musikaler, familjepjäser, barn – och ungdomsteater samt gästspel. Teatern har också kontinuerlig turnéverksamhet. Uppsättningarna avspeglar regionala erfarenheter och den österbottniska identiteten. Wasa Teater har sex–sju premiärer varje år och spelåret sträcker sig från september till maj.

År 2001–2003 utsågs Wasa Teater till Årets Teater i Finland. Teatern belönades för sina visioner, sin konstnärliga nivå, sin angelägenhet och sin dragningskraft.


Barn- och ungdomsteater
Barn- och ungdomsteatern är inte så utbredd i Svenska Österbotten. Sedan år 1998 har Vasa barn- och ungdomsteaterförening Teaterbiten verkat. Föreningen har sitt verksamhetsutrymme på Kasernområdet i Vasa. Föreningen samarbetar med Vasa stad, som var den första svenska kommunen i Österbotten som inledde grundläggande konstundervisning i teater. I dag fokuserar Teaterbiten främst på ungdomar med ett 20-tal deltagare i grupperna årligen.

Hösten 2001 påbörjade Korsholms kommun sin grundundervisning i teaterkonst. I en del grundskolor ges eleverna möjlighet att delta i dramaklubbar. Vid en del gymnasium kan eleverna avlägga teaterkonstdiplom. Gymnasiediplomenger gymnasiestuderande möjlighet att visa sittintresse och sin förmåga i konst- och färdighetsämnenai ett särskilt prov.

Inom ungdomsföreningarna är det Karleby uf som har längst erfarenhet av barn- och ungdomsteater. Barnteater har ingått i Karleby uf:s verksamhet allt sedan 1970-talet. Föreningen har ett femtiotal teaterspelande barn och ungdomar. Föreningens barn- och ungdomar har också representerat Svenskfinland i nordisk barnteaterfestival. Men även Korsholms Teater, Skäriteatern, Smedsby uf, Karperö uf, Wasa uf Skatila, Pörtom uf och Närpes uf har barn- och ungdomsteaterverksamhet.


Drama DUVorna
År 2005 grundade Vasa Arbis i samarbete med DUV i Vasanejden en teatergrupp, drama DUVorna. Drama DUVorna består av sju skådespelare med utvecklingsstörning. Drama DUVorna är verksam i Vasa på Teaterbiten under ledning av Nina Dahl-Tallgren. I sitt arbete undersöker och experimenterar gruppen med drama och teaterns uttrycksmedel. Gruppen skapar teater utgående från skådespelarnas egna personligheter, talanger och förmågor. Skådespelarnas egna idéer och improvisationer är grundelement inom det skapande arbetet.


Utbildning
Yrkeshögskolan Novia är Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola och utbildning leder till högre yrkeshögskoleexamen. Utbildningsprogrammet för scenkonst finns i Vasa och utbildar dramainstruktörer som lär sig arbeta konstnärligt och pedagogiskt med teater och drama. Utbildningen är fyraårig (240 sp) och det finns två inriktningar att välja mellan, fysisk teater eller drama och teater. Inom båda inriktningarna får de studerande en gedigen konstnärlig och pedagogisk utbildning. Efter studierna kan den utexaminerade dramaistruktören arbeta inom ett brett kulturfält. De utexaminerade kan bl.a. arbeta med publikarbete, leda teater- och dramagrupper, utveckla pedagogisk fokuserade teaterprojekt och fungera som skådespelare/fysisk skådespelare. Studerande får insikter i bl a scenframställning och dramapedagogik, röst, rörelse, improvisation, scenografi, scenteknik, regi och producentskap. Därtill läses språk och kulturkunskap. Utbildningen är en konstnärlig ledarskapsutbildning med teaterkonsten i fokus.

Nina Dahl-Tallgren


Amatörteaterverksamhet
Amatörteatern är den verksamhetsform som under alla tider varit livlig i svenska Österbotten. Allt sedan den första ungdomsföreningens grundande år 1888 har det spelats teater inom ungdomsföreningarnas regi. Amatörteatern skapar identitet, fostrar och bildar. Inom amatörteatern är det vanligt att både yngre och äldre arbetar sida vid sida. Åldern varierar mellan 5 år och 70 år. I en del grupper är medelåldern under 25 år, t.ex. i Närpes uf och i Småbönders uf.

Amatörteatergrupperna regisseras ofta professionella regissörer. Ibland får grupperna utomstående hjälp med musik, scenografi, dekor och koreografi. Experthjälp anlitas i högre grad vid uppsättandet av sommarteaterproduktioner än vid t.ex. revyer.

I Svenska Österbotten finns det ca 50 föreningar med amatörteaterverksamhet. Och det spelas teater av olika slag, bland annat revyer, komedier, farser, historiska skådespel, musikaler och barnpjäser.


Sommarteater
Sommarteater spelas regelbundet på ett tiotal ställen runtom i svenska Österbotten. Närpes Teater var den första svenskösterbottniska sommarteatern som tillkom år 1966. Sommarteatrarnas repertoar anknyter ofta till bygdens folkliga traditioner. En del sommarteatrar samarbetar med någon annan förening på orten kring praktiska arrangemang tex. kaffeservering och parkeringsövervakning.

Flest sommarteatrar finns det i Korsholm. Där verkar Korsholms Teater, vars spelplats är i Veikars, Skäriteatern som varierar spelplats mellan skärgårdsbyarna på Replotön och Teater Stundars som uppför teater på Stundarsområdet i Solf.


Revyer
Revytraditionerna härstammar från 1940-talet. Kännetecknande för revyn är den samhällskritik den innehåller och att varje scen skall avslutas med en humoristiskt knorr eller ha ett oväntat slut. I revyerna tar man fram lokala händelser och tendenser och granskar dem från en humoristisk sida. Vanligt är också humoristiska sånger, vanligtvis med nya texter till kända melodier. Danser kan också ingå. Revyerna framförs oftast vid eller strax efter nyår.
År 2002 var 14 revygrupper verksamma. Av dessa var majoriteten hemmahörande i norra svenska Österbotten (Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Kronoby och Karleby). Närpes är den revytätaste kommunen med tre revygrupper.

Flera av de svenskösterbottniska revygrupperna har deltagit i större teaterfestivaler. Karleby uf och Teater Jacob har representerat Svenskfinland i Nordeuropeisk amatörteaterfestival. Karleby uf:s uppsättning av Michael Frayns fars Kaos i Kulissen har varit Finlands bidrag på internationell amatörteaterfestival i Monaco. Revygrupperna brukar också gästspela i Sverige. Böle uf i Närpes har besökt USA med sin revy. 

Eva-Helén Ahlberg


Den finskspråkiga teaterverksamheten i Österbotten
Det spelades teater i Vasa redan år 1814 enligt uppgift i Etelä-Pohjanmaan historia del V. Under 1820-talet fick skådespelarna flytta in i Societetshusets salong. Teaterintresset växte ytterligare år 1863 då man kunde börja ge föreställningar i rådhuset. Staden fick en teaterförening och de finskspråkiga stadsborna grundade en egen amatörteatergrupp. År 1906 var Vasa en av de första städerna i Finland som fick en arbetarteater, föreställningar gavs redan 1907 i Vasa arbetarförenings hus (nuvarande stadsteatern).

Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura har länge arbetat för att främja amatörteaterverksamheten i Södra Österbotten och Kyroregionen. Somrarna 2002 och 2003 drog det storslagna skådespelet Kivikirkon kansa fulla läktare i Storkyro. I pjäsen medverkade över 100 skådespelare.

Teatercirkeln i Toukola vid Kyrönmaan opisto har varit aktiv i Lillkyro. De finskspråkiga teaterföreningarna i Jakobstad och Kristinestad är också värda att nämnas i detta sammanhang.

I Vasa bjuder Scen Pegasos, barnteater Bambula och dockteatern Marinot barnen på teaterupplevelser.

Heimo Salomaa