Första sidan > För invånare > Kultur och fritid > Simhallen > Simskola
Suomeksi

Fotografier

   

På plats byggd form+armering        Färdigt byggd form+armering
Foto: Ari-Johan Myllyniemi                           Foto: Ari-Johan Myllyniemi
 
  
Ifall man gjuter vintertid kan det      Underdimensionerad konstruktion
finnas behov av värmekablar.          Foto: Ari-Johan Myllyniemi
Foto: Ari-Johan Myllyniemi
 
 
Vid rivning av byggnad bör man     Markförhållandena kan kräva pålad
utreda ifall det finns bl. a              grund (här:stålpålar)
problemavfall                               Foto: Ari-Johan Myllyniemi
Foto: Ari-Johan Myllyniemi
 
 
Byggande av trästomme              Grundläggning med stenar
Rådhusparken augusti 2012         Rådhusparken augusti 2012
Foto: Ari-Johan Myllyniemi                        Foto: Ari-Johan Myllyniemi
 
 
Inspektion av marktäkt med NTM-  "Svartbygge"
centralen och Västkustens-          Foto: Ari-Johan Myllyniemi
miljöenhet
Foto: Ari-Johan Myllyniemi
 
 
Stadsarkeologisk inventering         Stadsarkeologisk inventering. Glas, mynt
Rådhusparken juni 2012               och delar av en gammal pipa. Daterat
Foto: Ari-Johan Myllyniemi                   till slutet av 1700-talet, början av
                                                 1800-talet
                                                       Foto: Ari-Johan Myllyniemi 
 
 
Byggnad som är fara                     Sorterat byggavfall
för människor                               Foto: Ari-Johan Myllyniemi  
Foto: Ari-Johan Myllyniemi     
 
    
Förfallen byggnad                         Bristfällig konstruktion
Foto: Ari-Johan Myllyniemi                    Foto: Ari-Johan Myllyniemi                   
 
 
Farlig brunn                                 Risk för brand
Foto: Ari-Johan Myllyniemi                   Foto: Ari-Johan Myllyniemi  

Sök

Extranätet
Användarnamn:
Lösenord:
Verktyg
Förstora texten på sidan
Skriv ut sidan
Sidkarta