Stöd för examensarbeten

Ansökningsblankett (pdf)

 

Kriterier

Stödet beviljas enligt följande kriterier:

- Stödet beviljas åt studerandes examensarbeten som anknyter till Kristinestads näringsliv eller offentliga sektor
- Stödet kan sökas av den som har Kristinestad som hemort och studerar i Finland eller utomland vid högskolor, universitet och yrkeshögskolor

Föremål för arbetet kan vara ett företag i Kristinestad, en organisation i Kristinestad, företeelser ur Kristinestads perspektiv samt staden eller dess samkommuner.

Stödets storlek

Stödets storlek är 300 euro/studerande. Ifall två studerande arbetar tillsammans om samma examensarbete beviljas 200 euro/studerande.

Stödet betalas ut då examensarbetet är slutfört och ett godkänt exemplar med handledarens underskrift har tillställts staden.

Ansökning och prövning

Ansökningstiden är fortlöpande vilket innebär att man kan ansöka om stödet under hela studieåret. Stadsstyrelsen beviljar stöden enligt prövning.

Ansökningar skickas in till:

Kristinestads stad
Stadsstyrelsen
PB 13
64100 Kristinestad

Uppdaterat 27.11.2017, klockan 14.41, Kajsa Snickars.