Sommarjobbsedeln

Vi publicerar åter i medlet av februari 2019 möjligheten att söka sommarjobbsedel för sommaren 2019.


Regler för sommarjobbsedeln 2018
 

Regler för sökande/beviljande av sommar­jobb­sedel 

  1. Sommarjobbsedeln 2018 är värd 3 euro per ungdomsarbetstimme. 
  2. Sökande kan beviljas endast en sedel. 
  3. Sommarjobbsedeln kan ges åt person som är född 1994-2002 och som 31.12.2017 hade Kristinestad som hemkommun 
  4. Sommarjobbsedeln skall ansökas skriftligt senast 15.3.2018

 

 

 Regler för arbetsgivaren

Staden betalar som understöd åt arbetsgivare, som gett sommarjobb åt unga Kristinestadsbor, 3 euro per ungdomsarbetstimme. Ungdomsarbetstimmar kan utföras av en eller flera ungdomar, som har sommarjobbsedel. Maximalt kan arbetsgivare lösa in 90 arbetstimmar per sommarjobbsedel.

Förutsättning för utbetalning är att: 

1. Ungdomen har varit i arbetsförhållande under tiden 1.5-31.8.2018. 
2. arbetsgivarens hem- eller verksamhetsort är Kristinestad 
3. med den unga uppgörs ett skriftligt arbetsavtal 
4. arbetsgivaren har utsett en ansvarsperson som sköter handledningen i arbetet och ärenden som ansluter sig till övervakning av arbetet 
5. arbetsgivaren tillämpar gällande bestämmelser och regler i anställningsvillkoren, info finns på http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/ung-arbetstagare 
6. arbetsgivaren inte får annat understöd för sommarjobbet 
7. om den unga arbetstagaren är familjemedlem hos arbetsgivaren förutsätts ytterligare att arbetsgivaren har även andra anställda under kalenderåret

Redovisning 

För utbetalningen skall arbetsgivaren senast 15.10.2018 på särskild blankett redovisa sommarjobbet, bifoga sommarjobbsedeln och försäkra att arbetsgivaren uppfyller de villkor som staden bestämt gällande sommarjobbsedeln.

 

Uppdaterat 13.09.2018, klockan 08.55, Kajsa Snickars.