Samservice

Öppettider och tjänster

Samservice i Kristinestad har öppet vardagar kl. 9-12 och 13-15.

 

Myndigheternas personal betjänar enligt följande:

• FPA måndag-tisdag (förmiddag gäller könummerordning, eftermiddag endast med tidsbokning)
• Magistraten måndag-torsdag
• TE-byrån (endast med tidsbokning)

För mera information om myndigheternas tjänster vid servicepunkten, vänligen bekanta dig med deras respektive webbsidor; FPA, Magistraten, TE-byrån.

 

Samservicerådgivaren

Av samservicerådgivaren får du information om de tjänster som erbjuds vid servicepunkten, samt kan sköta enklare ärenden.

Du kan t.ex. komma och hämta och/eller lämna in blanketter, boka tid till möten, få hjälp med att uträtta ärenden elektroniskt vid servicepunktens kunddator, med mera.

 

Staden Kristinestad erbjuder följande tjänster:

• Kontaktuppgifter till staden i olika ärenden
• Du kan hämta stadens blanketter
• JobCenter, uppsökande verksamhet som ökar möjligheten till utbildning, yrke och sysselsättning.
• Welcome office (torsdagar) i samarbete med K5, ett rådgivningscenter för invandrare med betjäning på svenska, engelska, bosniska, serbiska och kroatiska.

Uppdaterat 02.03.2018, klockan 13.23, Kajsa Snickars.