Kristiinakoti

Kristiinakotivard o omsorgscentralen kristinestad 9
Salantie 3
64100 Kristiinankaupunki
puh. 06-2216295, gsm 040-5446415 

Vt. osastonhoitaja Jasmin Hietanen
gsm 040-3593257

Kristiinakoti tarjoaa hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden vanhuksille, pitkäaikaissairaille ja vammaisille. Pitkäaikaispaikkojen lisäksi vanhainkodit antavat tukea kotona asuville vanhuksille ja pitkäaikaissairaille tarjoamalla lyhytaikaisia hoitopaikkoja ja tukipalveluja. Kristiinakoti järjestää päiväkeskustoimintaa ja saunapäiviä 1 päivänä viikossa. 

Kristiinakodilla on 54 hoitopaikkaa. Palvelua tarjotaan ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville henkilöille. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen työryhmä arvioi hoidon tarpeen. Hoidossa korostetaan yksilöllisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja kuntouttavia työmenetelmiä.

Laitoshoidon maksut

Jos hoitojakso on lyhyempi kuin kolme kuukautta, maksu on 49,50 euroa/vrk maksukattoon 691 €/kalenterivuosi asti. Sen jälkeen maksu on 22,80 €/vrk. Kolmen kuukauden hoitojakson jälkeen maksu muuttuu pitkäaikaisen laitoshoidon maksuksi. Maksu voi olla enintään 85 % asukkaan nettotuloista. Maksu voi enimmillään olla sensuuruinen, että asukkaan yksityiseen käyttöön jää kuukaudessa vähintään 107 €. Maksun vahvistamisen yhteydessä huomioidaan kotona asuvan aviopuolison taloudellinen tilanne.

Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan 2-3 viikkoa kestävää hoitojaksoa, joka myönnetään vanhukselle tai sairaalle henkilölle, jonka omaiset/omaishoitajat tarvitsevat lomaa tai lepoa, tai henkilöille, jotka muutoin tarvitsevat tilapäistä hoitoa. Osastonhoitaja antaa lisätietoja hoitopaikoista.

Päivitetty 08.06.2018, Kello 14.05, Annika Hägglund.