Kristiinakoti

Kristiinakoti 1vard o omsorgscentralen kristinestad 9
Salantie 3
64100 Kristiinankaupunki
puh. 06-2216295, gsm 0405446415

Kristiinakoti 2
Lapväärtintie 10
64100 Kristiinankaupunki
puh. 06-2218520, gsm 0407181803

Osastonhoitaja Riitta Palmberg
puh. 06-2216293,  gsm 0401590505

Kristiinakoti tarjoaa hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden vanhuksille, pitkäaikaissairaille ja vammaisille, jotka eivät selviydy kotona kotipalvelun turvin. Pitkäaikaispaikkojen lisäksi vanhainkodit antavat tukea kotona asuville vanhuksille ja pitkäaikaissairaille tarjoamalla lyhytaikaisia hoitopaikkoja ja tukipalveluja. Kristiinakoti järjestää päiväkeskustoimintaa ja saunapäiviä 1 päivänä viikossa. 

Kristiinakodilla on 19 + 35 hoitopaikkaa. Palvelua tarjotaan ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville henkilöille. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen työryhmä arvioi hoidon tarpeen. Hoidossa korostetaan yksilöllisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja kuntouttavia työmenetelmiä.

Laitoshoidon maksut

Jos hoitojakso on lyhyempi kuin kolme kuukautta, maksu on 49,50 euroa/vrk maksukattoon 691 €/kalenterivuosi asti. Sen jälkeen maksu on 22,80 €/vrk. Kolmen kuukauden hoitojakson jälkeen maksu muuttuu pitkäaikaisen laitoshoidon maksuksi. Maksu voi olla enintään 85 % asukkaan nettotuloista. Maksu voi enimmillään olla sensuuruinen, että asukkaan yksityiseen käyttöön jää kuukaudessa vähintään 107 €. Maksun vahvistamisen yhteydessä huomioidaan kotona asuvan aviopuolison taloudellinen tilanne.

Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan 2-3 viikkoa kestävää hoitojaksoa, joka myönnetään vanhukselle tai sairaalle henkilölle, jonka omaiset/omaishoitajat tarvitsevat lomaa tai lepoa, tai henkilöille, jotka muutoin tarvitsevat tilapäistä hoitoa. Osastonhoitaja antaa lisätietoja hoitopaikoista.

Päivitetty 15.06.2017, Kello 14.07, Annika Hägglund.