Nyheter enligt månad
Nyheter
10.05.2019

Vi söker vårdpersonal

vapnet42

Vård- och omsorgscentralen
i Kristinestad

är en central som aktivt strävar framåt.
Centralens verksamhet är under förvandling och strävar till
ett mångprofessionellt samarbete inom vård- och omsorgens alla enheter.
Närheten mellan de olika enheterna och dess sakkunniga
ger positiva möjligheter till utveckling. 

Den som trivs med förändring skapar framtiden,
kom och skapa din!

Följande befattningar lediganslås att sökas:

  

Sjukskötare, moderskapsvikariat till hemvården, tillträde 1.6.2019 eller enligt överenskommelse, t.o.m 12.6.2020. Till uppgiften hör viss poolfunktion inom hemvården. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Britt-Marie Kaarre 040-5458092.

Sök via Kuntarekry

 

2 Närvårdare till hemvården, tillträde 1.6.2019 eller enligt överenskommelse. Den ena befattningen är en pool befattning. Behörighetskrav är närvårdare eller tidigare motsvarande examen (primärskötare) enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Närmare uppgifter om befattningarna ger avdelningsskötare Britt-Marie Kaarre 040-5458092. 

Närvårdarvikariat 1.6-31.12.2019 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är närvårdare eller tidigare motsvarande examen (primärskötare) enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Britt-Marie Kaarre 040-5458092.

Sök dessa via Kuntarekry

 

Närvårdare till Kristinahemmet, tillträde 1.6.2019 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är närvårdare eller tidigare motsvarande examen (primärskötare) enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Närmare uppgifter om befattningen ger biträdande avdelningsskötare Jasmin Hietanen 040-3593257.

Sök via Kuntarekry

 

Lediga vikariat finns inom enheterna samt hemvården. Om du är intresserad av vikariat inom vårdarbetet, kontakta chefen för vårdarbetet: Elisabeth Sjöberg, tel. 040-5131072, elisabeth.sjoberg@krs.fi.

 

All personal inom Kristinestads stad anställs med primär arbetsplats angiven men arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål och före tillträdandet av befattningen förete friskhetsintyg. Prövotiden är 6 månader. Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad. Ansökningstiden utgår den 29.5.2019 kl 16.00.  

Kristinestad den 13.5.2019
Vård- och omsorgsdirektören

 

Gå till "Nyheter"