Nyheter enligt månad
Nyheter
07.05.2018

Vi söker en skolpsykolog

 

Skolpsykolog

 


I Kristinestad finns både svensk- och finskspråkiga skolor. I vårt elevvårdsteam ingår också en skolkurator som arbetar inom båda språkområdena.
Uppgifterna inom skolornas elevvårdsgrupper utgör grunden för arbetet. I skolpsykologens uppgifter ingår bl.a. undersökning av inlärningssvårigheter, planering av stödåtgärder och diskussioner samt uppföljning för elever, vårdnadshavare, skolornas personal mm.

1. Behörighetskravet är legitimerad psykolog.

 

Egenskaper som värdesätts: Språk; goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Erfarenhet av arbete med barn och unga samt kännedom om skolvärlden och småbarnspedagogiken anses som fördel. Samarbetsförmåga, goda interaktionsfärdigheter, självständighet och färdighet att utveckla elevvården tillsammans med elevvårdsteamet och skolorna. Eftersom skolorna finns inom ett stort område ska skolpsykologen ha tillgång till egen bil. Vid behov hjälper vi med att skaffa bostad.

 

Till ansökningarna ska bifogas CV och kopior av behörighetsintyg. Ansökningarna returneras inte. Innan valet fastställs ska den som blir vald ska inlämna ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen (504/2002) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. Prövotiden är 6 mån.

 

 

Arbetstid och löneförmåner enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. De som kallas till intervju ska uppvisa examens- och arbetsintyg i original. Arbetet inleds 1.9.2018 eller enligt överenskommelse.

Förfrågningar. Bildningsdirektör Maarit Söderlund 040-556 5733. Ansökningarna skickas elektroniskt till  ebba.nygard@krs.fi. Eventuella pappersansökningar skickas till adressen: Skolbyrån i Kristinestad, Pb 13, Lappfjärdsvägen 163 C, 64101 Kristinestad.   

Ansökningstiden utgår 31.7.2018 kl. 16.00

Kristinestad 3.5.2018

Svenskspråkiga utbildningsnämnden

 

 

 

Gå till "Nyheter"