Nyheter enligt månad
Nyheter
09.05.2018

Vi söker en byggnadsinspektör

BYGGNADSINSPEKTÖR

Kristinestad söker en BYGGNADSINSPEKTÖR till ordinarie tjänst.

Behörighetsvillkor för tjänsten är behörighet i enlighet med MBF 4 §. Dessutom bör personen ha tillräcklig erfarenhet av uppgifter i anslutning till byggnadsplanering och byggarbete. För skötseln av uppgifterna krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. Lindring kan beviljas i språkkunskaper.

Tjänsten besätts tillsvidare fr.o.m. 1.7.2018 eller enligt överenskommelse. Anställningsvillkoren och lönen bestäms enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Prövotiden är 6 månader. Den som utses till tjänsten ska före tillträde visa upp godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.

 

Ansökningar inklusive meritförteckning inlämnas senast 25.5.2018 kl. 16.00 till adressen:

Kristinestads stad

Serviceområdet för samhällsbyggnad/Ari-Johan Myllyniemi

Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

 

Tilläggsuppgifter ger: Ari-Johan Myllyniemi, teknisk direktör, 040 559 9229 eller  ari-johan.myllyniemi@krs.fi 

 

 

 

Gå till "Nyheter"