Nyheter enligt månad
Nyheter
15.05.2018

Vård och omsorgscentralen söker sjukskötare, fysioterapeut samt två närvårdare

Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad tillhör serviceområdet för välfärd och är en central som aktivt strävar framåt. Centralens verksamhet är under förvandling och strävar till ett mångprofessionellt samarbete inom vård- och omsorgens alla enheter. Närheten mellan de olika enheterna och dess sakkunniga ger positiva möjligheter till utveckling.

 

Den som trivs med förändring skapar framtiden, kom och skapa din!

 

Följande befattningar lediganslås att sökas:

 

Sjukskötare 100% till Rehabiliteringsavdelningen, tillträde 4.6.2018 eller enligt överenskommelse. Till befattningen hör uppgiften som biträdande avdelningsskötare. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt som merit räknas tilläggsskolning inom ledarskap. Tidigare inlämnade ansökningar tas i beaktande. Närmare uppgifter ger avdelningsskötare Eeva-Liisa Vainioranta, tel. 040-8342531.

 

Fysioterapeut, 100% fördelat mellan Rehabiliteringsavdelningen och hemvården med början 4.6. 2018 eller enlig överenskommelse, fram till 31.12.2018. Till dina arbetsuppgifter hör koordinering av hemrehabilitering i samråd med klientens egenvårdare. Vi efterlyser god yrkesskicklighet, god samarbetsförmåga, vilja att utveckla hemrehabiliteringen samt personlig utvecklingsförmåga. Behörighetskrav enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård (fysioterapeut). Praktisk erfarenhet och tilläggsutbildningar räknas till godo. Närmare uppgifter ger avdelningsskötare Robert Sunden (fysioterapin) tel. 06-2218470 eller avdelningsskötare Eeva-Liisa Vainioranta (rehabiliteringsavdelningen) tel. 040-8342531.

 

Närvårdare 100% till Hemvården, tillträde 4.6.2018 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är närvårdare eller tidigare motsvarande examen (primärskötare) enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Tidigare inlämnade ansökningar tas i beaktande. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Britt-Mari Kaarre tel. 040-5458092.

 

Närvårdare 100% till Hemvårdens vikarie pool, tillträde 4.6.2018 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är närvårdare eller tidigare motsvarande examen (primärskötare) enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Tidigare inlämnade ansökningar tas i beaktande. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Britt-Mari Kaarre tel. 040-5458092.

 

All personal anställs av vård- och omsorgscentralen med primär arbetsplats angiven men, arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål och före tillträdandet av befattningen visa friskhetsintyg. Prövotiden är 4 månader. Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad. Ansökningstiden utgår den 01.06.2018 kl 15.00.

 

Kristinestad 15.5.2018

 

Vård- och omsorgsdirektören

Gå till "Nyheter"