Nyheter enligt månad
Nyheter
06.02.2018

Vård- och omsorgscentralen söker personal

vapnet38

Vård- och omsorgscentralen
i Kristinestad

är en central som aktivt strävar framåt.
Centralens verksamhet är under förvandling och strävar till ett
mångprofessionellt samarbete inom vård- och omsorgens alla enheter.
Närheten mellan de olika enheterna och dess sakkunniga 
ger positiva möjligheter till utveckling.

Den som trivs med förändring skapar framtiden,
kom och skapa din! 

Följande befattningar lediganslås att sökas:

Vikariat som avdelningsskötare till Kristinahemmet, tillträde 1.3.2018 eller enligt överenskommelse, t.o.m 28.2.2019. Till befattningen ingår förmansuppgifter samt leda, utveckla och koordinera vården på boendet. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt tilläggsskolning inom ledarskap. Närmare uppgifter ger t.f. förvaltningschef Riitta Palmberg, tel. 040-1590505.

Sjukskötare till Kristinahemmet till befattningen hör uppgiften som biträdande avdelningsskötare, tillträde 1.3.2018 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Närmare uppgifter om befattningen ger t.f förvaltningschef Riitta Palmberg, tel. 040-1590505.

Sjukskötare till Kristinahemmet, tillträde 1.3.2018 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Närmare uppgifter om befattningen ger t.f förvaltningschef Riitta Palmberg, tel. 040-1590505.

Sjukskötare till hemvården, tillträde 1.3.2018 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Arbetet innefattar även biträdande avdelningsskötarfunktion. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Britt-Mari Kaarre tel. 040-5458092.

Närvårdare till Kristinahemmet, tillträde 1.3.2018 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är närvårdare eller tidigare motsvarande examen (primärskötare) enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Närmare uppgifter om befattningen ger t.f. förvaltningschef Riitta Palmberg, tel. 040-1590505.

Sjukskötare till Läkarmottagningen, tillträde 1.3.2018 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Tuula Kultalahti, tel. 040-1802030.

Närvårdare till Dagcenterverksamheten, tillträde 1.3.2018 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är närvårdare eller tidigare motsvarande examen (primärskötare) enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Dagcenterverksamheten är en del av Åldersro servicecenter. Målsättningen är att stödja och avlasta närståendevården i hemmet, ge vardagen ett innehåll och inspirera till all sorts aktivitet samt upprätthålla umgänget med andra människor. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Kirsi Widberg 040-1590504.

2 Närvårdare till hemvårdens vikarie pool, tillträde 1.3.2018 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är närvårdare eller tidigare motsvarande examen (primärskötare) enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Britt-Mari Kaarre tel. 040-5458092.

Byråsekreterare till vård- och omsorgscentralens administration och familjecentrets Info-punkt. I uppgiften ingår adb-uppgifter, kontering av fakturor, information, renskrivning och sekreteraruppgifter, arkivskötsel samt andra administrativa uppgifter. Vi söker dig med merkantil utbildning med ICT-kompetens, flexibilitet och positiv anda. Tidigare erfarenhet av kansliarbete räknas till godo. Tillträde enligt överenskommelse. Närmare uppgifter om befattningen ger chefen för vårdarbetet Elisabeth Sjöberg tel. 040-5131072.

Lediga vikariat finns inom enheterna samt hemvården. Om du är intresserad av vikariat inom vårdarbetet, kontakta chef för vårdarbete: Elisabeth Sjöberg, tel. 040-5131072, elisabeth.sjoberg@krs.fi.

All personal anställs av vård- och omsorgscentralen med primär arbetsplats angiven men, arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål och före tillträdandet av befattningen förete friskhetsintyg samt ha vaccinationsskydd enligt lag om smittsamma sjukdomar 48 §. Prövotiden är 4 månader. Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad. Ansökningstiden utgår den 21.2.2018 kl 16.00. 

Kristinestad 06.02.2018
Vård- och omsorgsdirektören 

Gå till "Nyheter"