Nyheter
13.03.2017

Vård- och omsorgscentralen söker personal

vapnet25

Vård- och omsorgscentralen
i Kristinestad

är en central som aktivt strävar framåt.
Centralens verksamhet är under förvandling och strävar till ett mångprofessionellt
samarbete inom vård- och omsorgens alla enheter. Närheten mellan de olika enheterna
och dess sakkunniga ger positiva möjligheter till utveckling.

 Den som trivs med förändring skapar framtiden,
kom och skapa din!

Följande befattningar lediganslås att sökas:

Närvårdare 100%  till Åldersro, tillträde 1.5.2017. Behörighetskrav är närvårdare eller tidigare motsvarande examen (primärskötare) enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Kirsi Widberg tel 040-1590504.

Närvårdare 50%  till Åldersro, tillträde 1.5.2017. Behörighetskrav är närvårdare eller tidigare motsvarande examen (primärskötare) enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Kirsi Widberg tel 040-1590504.

2 Närvårdare 100% till hemvårdens vikarie pool, tillträde 1.5.2017. Behörighetskrav är närvårdare eller tidigare motsvarande examen (primärskötare) enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Helena Strandholm 040-5458092

Närvårdare 50%till Rehabiliteringsavdelningens vikariepool, tillträde 1.5.2017. Behörighetskrav är närvårdare eller tidigare motsvarande examen (primärskötare) enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Eeva-Liisa Vainioranta tel. 040-8342531

Anstaltbiträde 50% till Rehabiliteringsavdelningen, tillträde 1.5.2017. Behörighetskrav enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Eeva-Liisa Vainioranta tel 040-1802030.

Sjukskötare 50% till Rehabiliteringsavdelningen, tillträde 1.5.2017. Befattningen är bunden till ordinarie arbetstagares deltidspension. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Eeva-Liisa Vainioranta tel. 040-8342531.

Sjukskötare 100% till Läkarmottagningen, tillträde 1.5.2017. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Tuula Kultalahti tel 040-1802030.

Hälsovårdarvikariat till Rådgivningen för tiden 1.7.2017 – 3.8.2018, arbetet gäller i första hand skolhälsovård. Förutom intresse och respekt för ortens yngre, efterlyser vi god samarbetsförmåga, god yrkesskicklighet samt utvecklingsförmåga. Behörighetskrav enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård (hälsovårdare). Före tillträdet bör godtagbart brottsregisterutdrag enligt lagen 504/2002 uppvisas. Närmare uppgifter om befattningen ger avdelningsskötare Tuula Sandberg tel. 040-5085577.

Fysioterapeut moderskapsvikariat 50% till fysioterapiavdelningen, 50% till rehabiliteringsavdelningen, tillträde 26.6.2017. Till arbetsuppgifterna hör på fysioterapiavdelningen poliklinisk fysioterapi, grupphandledning samt hjälpmedelsservice enligt behov. På rehabiliteringsavdelningen ordnar och koordinerar du rehabiliteringen i samråd med avdelningsläkaren och avdelningssköterskan. Vi efterlyser god yrkesskicklighet, god samarbetsförmåga, vilja att utveckla rehabiliteringen på rehabiliteringsavdelningen samt personlig utvecklingsförmåga. Behörighetskrav enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård (fysioterapeut). Praktisk erfarenhet och tilläggsutbildningar räknas till godo. Närmare uppgifter ger avdelningsskötare Robert Sunden (fysioterapin) tel. 06-2218470 samt avdelningsskötare Eeva-Liisa Vainioranta (Rehabiliteringsavdelningen) tel. 040-8342531.

Lediga vikariat inom enheterna och hemvården. Om du är intresserad av vikariat inom vårdarbetet, vänligen ta kontakt med chefen för vårdarbetet: Elisabeth Sjöberg, tel 040-5131072 eller elisabeth.sjoberg(a)krs.fi

All personal anställs av vård- och omsorgscentralen med primär arbetsplats angiven men, arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål och före tillträdandet av befattningen förete friskhetsintyg. Prövotiden är 4 månader. Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad. Ansökningstiden utgår den 7.4.2017 kl 15.00.

Kristinestad 13.03.2017               
Vård- och omsorgsdirektören

 

Gå till "Nyheter"