Nyheter enligt månad
Nyheter
28.12.2018

Välkommen på kommundelsstämma 21.2.2019 kl. 18.00

Välkomna på den första kommundelsstämma som Kristinestad ordnar.

Plats: Kristinestads gymnasium

Vad är en kommundelsstämma? I stadens förvaltningsstadga § 11 beskrivs kommundelsstämman så här:

För befrämjande av delaktigheten finns en kommundelsstämma. I stämman deltar representanterna från de organisationerna som representerar byn/stadsdelen. Som exempel på dylika organisationer nämns byaråd, ungdomsföreningar, hembygdsföreningar och liknande. Kommundelsstämman är en kanal för deltagande och påverkan för den befolkningsgruppen (by eller stadsdel) de företräder. Kommundelsstämman sammankallas av stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen uppgör utgående från inkomna förslag förteckning över de diskussionsärenden, som behandlas av stämman. De vid stämman framkomna initiativen och resolutionerna sänds till serviceområdena för beredning och behandling.

Kommundelsstämman inleds med en kortare inspirationsföreläsning.

Efter det delar vi in oss i grupper och diskutera vilka är utmaningarna och möjligheterna idag och vad behöver jag för att ha ett gott liv i Kristinestad i framtiden. Gruppdiskussionerna inleds med korta inlägg om Kristinestad ur en ungdoms synvinkel, Kristinestad ur en pensionärs synvinkel, Kristinestad ur en familjs synvinkel och Kristinestad ur en invandares synvinkel.

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta i kommundelsstämman, som är en viktig del i arbetet med att utveckla hela Kristinestad.

Med tanke på kaffeserveringen behöver vi er anmälan om deltagande senast 18.2.2019 till stadskansliet/Kajsa Snickars, kajsa.snickars@krs.fi eller tel. 040 641 6263.
Meddela även eventuella specialdieter.

Mila Segervall
stadsdirektör

Gå till "Nyheter"