Nyheter enligt månad
Nyheter
18.02.2019

Understöd för idrotts-, kultur- och ungdomsverksamhet

Ansökningstiden för stipendier och bidrag pågår till 29.3.2019 kl. 16.00 (poststämpel 29.3.2019 godkänns):

Närmare information om bidrag, ansökningsblanketter och anvisningar. Försenade eller ofullständiga bidragsansökningar beaktas inte.

Ansökningar med bilagor skickas till postadress: Serviceområdet för välfärd i Kristinestad, Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristinestad.

Förfrågningar:
idrottsbidrag Anders Wahlberg tfn 040 524 4418 anders.wahlberg@krs.fi
kulturbidrag Riitta Raikio-Söderlund tfn 040-508 5230 riitta.raikio-soderlund@krs.fi
ungdomsbidrag Harriet Lindelöf-Sahl tfn 040-508 5240 harriet.lindelof-sahl@krs.fi

Serviceområdet för välfärd i Kristinestad

Gå till "Nyheter"