Nyheter enligt månad
Nyheter
08.06.2018

Tyck till om Torget i Kristinestad

 

Nu ges alla möjlighet att bidra med visioner om hur Torget i Kristinestad kunde utvecklas till en trivsam miljö där handel, människor och trafik kunde samsas. På stadens hemsida finns en länk till en karta (Torgkarta 2) som kan användas vid utarbetning av förslagen. Visionerna, som behandlas av Torgkommittén, kan även vara skisser, bilder eller i textform.

Förslagen inlämnas senast den 27.7.2018 antingen per e-post torg@krs.fi eller skriftligen till adressen Samhällsbyggnad, KRS Gatu, PB 13, 64101 Kristinestad. Märk kuvertet ”Torgvisioner”.

 

Gå till "Nyheter"