Nyheter enligt månad
Nyheter
04.09.2018

Två administrativa daghemsledare

Svenska utbildningsnämnden lediganslår TVÅ tjänster som

ADMINISTRATIVA DAGHEMSLEDARE:

-      EN ADMINISTRATIV DAGHEMSLEDARE med ansvar för daghemmen i Lappfjärd, Härkmeri och Dagsmark

-      EN ADMINISTRATIV DAGHEMSLEDARE med ansvar för daghemmet i Kristinestad samt gruppfamiljedaghemmet Pupula.

på heltid för tillsvidare anställning med början 1.1.2019 eller enligt överenskommelse.

Vi söker dig med stort engagemang som vill vara med och fortsätta utveckla våra pedagogiska verksamheter tillsammans med personalen.  Du ser dig själv som en naturlig pedagogisk ledare och förman som kan planera, förverkliga och utveckla enheternas verksamhet i enlighet med planen för småbarnspedagogik. Som daghemsledare kommer du att ha ett helhetsansvar för pedagogik, personal-, budget-, och arbetsmiljöfrågor. Vi förutsätter en god interaktion och samarbetsförmåga med både barn, vårdnadshavare och kolleger. All verksamhet är tvåspråkig.

Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik 6.kap / 31§.

Goda kunskaper i svenska och finska. Godkänt språkintyg på mellannivå krävs.

 

Den som väljs till uppgiften ska innan arbetet inleds visa upp ett läkarutlåtande över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med straffregisterlagen 6§ mom 2. Lönen och villkoren för anställnings-förhållandet följer AKTA. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Prövotiden är 6 månader.

Närmare uppgifter om tjänsterna: chefen för småbarnspedagogik Annika Heikkilä, 040 5666018.

Sedvanlig ansökan med CV, kopior över examensintyg samt språkintyg sänds till annika.heikkila@krs.fi eller

Familjecentret i Kristinestad
Chefen för småbarnspedagogik/ Annika Heikkilä
Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Ansökningstiden utgår 5.10.2018 kl.16.00.


Kristinestad 3.9.2018

Svenska utbildningsnämnden.

 

 

 

Gå till "Nyheter"