Nyheter enligt månad
Nyheter
08.05.2018

Tjänsten som gymnasierektor

GYMNASIEREKTOR

Kristinestad

 

Svenskspråkiga utbildningsväsendet lediganslår att sökas senast 25.5.2018 kl. 12.00  

tjänsten som gymnasierektor fr.o.m. 1.8.2018 tillsvidare

Antalet studerande är ca 50. Gymnasierektorn har en synlig position och har nära samarbete med högstadiets personal. Tjänstens centrala uppgiftsområden är pedagogiskt ledarskap, personalledning och ekonomistyrning. I tjänsteuppdragen ingår också uppgiften som rektor för högstadiet 40 %. Rektorn har undervisningsskyldighet 5-7  timmar.

 

Behörighetskrav:

1. Behörighetskraven för tjänsten som rektor fastställs enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98).  

2. Vi värdesätter särskilt goda samarbets- och ledarskapskunskaper samt intresse för att utveckla undervisningen i enlighet med den nya läroplanen.

 

Lön enligt AKTA. De som kallas till intervju ska uppvisa examens- och arbetsintyg i original. Arbetet inleds 1.8.2018 eller enligt överenskommelse. Till ansökningarna ska bifogas CV och kopior av behörighetsintyg. Ansökningarna returneras inte. Innan valet fastställs ska den som blir vald inlämna ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen (504/2002). Prövotiden är sex månader. Tidigare ansökningar beaktas.

Förfrågningar: Bildningsdirektör Maarit Söderlund 040-556 5733. Ansökningarna skickas elektroniskt till  ebba.nygard@krs.fi . Eventuella pappersansökningar skickas till adressen: Skolbyrån i Kristinestad, Pb 13, Lappfjärdsvägen 163 C, 64101 Kristinestad.   

Ansökningstiden utgår 25.5.2018 kl. 12.00.  


Kristinestad 3.5.2018

Svenskspråkiga utbildningsnämnden

 

Gå till "Nyheter"