Nyheter enligt månad
Nyheter
13.02.2018

Sommararbete för ungdomar

Serviceområdet för samhällsbyggnad, KRS Gatu anställer 5 ungdomar, som fyllt 17 år i heltidsarbete under tiden 4.6 – 10.8.2018.
Lön enl. kollektivavtal. Närmare upplysningar ges av vägbyggmästare Niklas Brandt 040 5450021 eller arbetsledare Rainer Frönäs 040 5603308.

Ansökan inlämnas senast 8.3.2018 till Serviceområdet för samhällsbyggnad, KRS Gatu, Lappfjärdsv. 10, 64100 Kristinestad eller per e-post till sekreterare maria.viikila@krs.fi Ansökningsblankett finns under www.kristinestad.fi

Ansökningsblankett

 

 

Gå till "Nyheter"