Nyheter enligt månad
Nyheter
02.03.2018

Serviceområdet för bildning och fritid i Kristinestad understöd för idrotts-, kultur- och ungdomsve

 

Ansökningstiden för stipendier och bidrag pågår till 30.3.2018 kl. 16.00 (poststämpel 30.3 godkänns):

Närmare information om bidrag, ansökningsblanketter och anvisningar: www.kristinestad.fi > fritid (kultur, idrotts- och ungdomsverksamhet) > understöd. Försenade eller ofullständiga bidragsansökningar beaktas inte.

Ansökningar med bilagor skickas till postadress:
Bildnings- och fritidscentralen i Kristinestad, Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristinestad.

Förfrågningar: ungdomssekreterare Harriet Lindelöf-Sahl tfn 040-508 5240 harriet.lindelof-sahl@krs.fi, kultursekreterare Riitta Raikio-Söderlund tfn 040-508 5230 riitta.raikio-soderlund@krs.fi.

 

Gå till "Nyheter"