Nyheter enligt månad
Nyheter
02.03.2018

Samhällsbyggnad begär anbud för gräsklippning och trimning vid stadens fastigheter för perioden 2018

 

ANBUDSBEGÄRAN

Samhällsbyggnad begär anbud för gräsklippning och trimning vid stadens fastigheter för perioden 2018-2019. Handlingarna för givande av anbud kan begäras av Samhällsbyggnad, tekniska direktören tel. 0405599229 eller arbetsledaren tel 040 1489005. Sista inlämningsdagen 05.04.2018.

 

Gå till "Nyheter"