Nyheter enligt månad
Nyheter
04.02.2019

Pressmeddelande 4.2.2019: Kristinestad har drivit på för förbättringar på Esperis vårdboende Ulrika

Vårdbolaget Esperi verkar i Kristinestad på basen av servicesedlar, vilka beviljas privatpersonerutifrån en vårdbedömning.

Ledande tjänstemän vid serviceområdet för vård- och omsorg har kontinuerligt haft kontakt med Esperis personal angående Rai-bedömningar, bemanningstäthet, kommande patientplaceringar samt funktionsförmågans inverkan på servicesedelnivån.

I juni 2018 utförde regionförvaltningsverket en övervakningsgranskning, pga personaldimensionering och bemötande av klienter.

Under hösten 2018 ökade antalet kontakter från såväl personal vid Esperis enhet i Kristinestad som anhöriga till boende vid enheten i Kristinestad. I slutet av oktober 2018 hölls ett möte mellan ledande tjänstemän från Kristinestads serviceområde för vård- och omsorg och Esperi angående bl.a. personalfrågor och rekryteringsplan. Möten har dokumenterats i form av PM, detta PM har sänts till regionförvaltningsverket. Ytterligare ett PM, från möte 14.11.2018, har sänts till regionförvaltningsverket.

I mitten av november 2018 gjorde Regionförvaltningsverket ett oanmält granskningsbesök med anledning av oegentligheter i personaldimensioneringen som inte motsvarar de boendes behov.

I januari 2019 var Kristinestads ledande tjänstemän i kontakt med Esperi och Regionförvaltningsverket totalt 10 gånger. I mitten av januari kontaktade serviceområdet för vård och omsorg alla anhöriga som tidigare varit i kontakt med serviceområdet för vård och omsorg och uppmanade dem att kontakta socialombudsmannen.

Torsdagen den 24.1.2019 beslutar Valvira om ett omedelbart avbrytande av verksamheten vid Esperis enhet i Kristinestad. Kristinestads stad tar över ansvaret för de boende. Extra personal kallas in till enheten samma eftermiddag. I varje arbetsskift finns från detta beslut en av Kristinestad anställd vårdare. Kristinestad påbörjar rekryteringen av en ny förman, som kommer att anställas av Kristinestad.

Tilläggsuppgifter:
Vård- och omsorgsdirektör Christian Lindedahl, 040 195 58 08 – christian.lindedahl@krs.fi
 
Gå till "Nyheter"