Nyheter enligt månad
Nyheter
28.05.2018

Pressmeddelande 28.5.2018 - Så tryggar vi vården i framtiden i Kristinestad

Kristinestad, 28.5.2018

PRESSMEDDELANDE 

 

Så tryggar vi vården i framtiden i Kristinestad

Alla som någon gång varit sjuka, eller som har familjemedlemmar som varit sjuka, vet hur viktigt det är att vården finns nära, att den är av hög kvalitet och att du får tala ditt modersmål. I Kristinestad har vi en fungerande vård, innefattande såväl offentlig, privat som tredje sektor. För att kunna trygga vården i Kristinestad i framtiden inleds idag konkurrensutsättning av social- och hälsovårdstjänster, till max 30% av de årliga driftsekonomiutgifterna enligt det senaste bokslutet, i enlighet med lagen som begränsar utläggningen av social- och hälsovårdstjänster.  

 

Kristinestad begär offert för följande tjänster, vilka ska utföras i Kristinestad: läkarmottagning, tandvård, rehabilitering, fysioterapi, rådgivning, individ och familjeomsorg, psykosocialservice, laboratorie, röntgen och dialys, samt förvaltning.  Utläggningen gäller om minst 15 och maximalt 20 år.

 

- Att vården finns nära invånarna, att den är av hög kvalitet och att du får vård på ditt modersmål är viktigt.  Med den osäkerhet som råder kring social- och hälsovårdsreformen är jag glad att detta beslut fattats, för med detta säkrar vi tillgången till vård i Kristinestad i framtiden, säger Christian Lindedahl, vård- och omsorgsdirektör.

 

- Beslutet om utläggning har fattats i största samförstånd, mellan de olika politiska partierna och i diskussion med personalen. Det är bra, för detta är ett stort beslut som påverkar många av oss. Det är bra för invånarna, bra för de anställda och bra för kommunens livskraft, eftersom vi tryggar tillgången till god vård och bibehåller arbetsplatser, säger  Anna-Kajsa Blomqvist Liljeblad, ordf i välfärdsnämnden.

 

- Vi har valt att göra detta i en samföretagsmodell, vilket innebär att Kristinestads stad och den framtida serviceproducenten inrättar ett samföretag som börjar producera tjänsterna. Detta för att vi vill säkerställa att lokalkännedom tas tillvara, samt vi vill kunna följa verksamheten från insidan av företaget, säger  stadsdirektör Riitta El-Nemr.

Utläggningen genomförs enligt principerna om affärsöverlåtelse, dvs personalen övergår till den nya arbetsgivaren som gamla anställda med nuvarande villkor.

 

Konkurrensutsättningen villkoras med att utläggningen träder i kraft då landskapets social- och hälsovårdsreform träder i kraft och då Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård upplöses, enligt nuvarande uppgifter fr.o.m. 1.1.2020.  Fram tills dess fungerar verksamheten som idag.

 

 

Mer information:


Riitta El-Nemr, stadsdirektör, tel 040-5300 408.
E-post: riitta.el-nemr(at)krs.fi 

Christian Lindedahl, vård- och omsorgsdirektör, tel 040-1955 808.
E-post: christian.lindedahl(at)krs.fi 

Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad, ordförande välfärdsnämnden, tel 040-6755 011.
E-post: anna-kajsa.blomqvist(at)krs.fi

 

 

 

 

Gå till "Nyheter"