Nyheter enligt månad
Nyheter
01.10.2018

Pressmeddelande 1.10.2018: Kristinestad, som enda kommun, med i nationell arbetsgrupp om skarvar

Kristinestad, som enda kommun, med i nationell arbetsgrupp om skarvar

Miljöministeriet ska tillsätta en arbetsgrupp om skarvar för perioden 1.11.2018 – 31.10.2019. Arbetsgruppen har som mål att utarbeta en strategi och en verksamhetsplan för att begränsa skador som förorsakas av skarvar.

- Att Kristinestad, som enda kommun i Finland, får utse en representant till arbetsgruppen innebär att man från nationell nivå noterat den stora skarvstammen vi har i kommunen. Det ger oss en unik möjlighet att visa och förklara vilken inverkan den stora skarvpopulationen har på en kommun såväl ur ett näringslivsperspektiv, men också ur invånarnas samt besökarnas perspektiv, säger Kristinestads stadsdirektör Mila Segervall.

Stadsstyrelsen kommer vid sitt möte 8.10 att utse Kristinestads representant i arbetsgruppen.

Tilläggsinformation:

Stadsdirektör Mila Segervall, 040 525 85 23, mila.segervall@krs.fi

Bilaga: Miljöministeriets brev (pdf, 1,2 mb)

Gå till "Nyheter"