Nyheter enligt månad
Nyheter
11.03.2019

Pressinfo: Kristinestads stad/Serviceområdet för samhällsbyggnad bygger nya det nya daghemmet/Kristi

PRESSINFO:

Kristinestads stad/Serviceområdet för samhällsbyggnad bygger nya det nya daghemmet/Kristinestads Daghem:
Daghemmet finns på adressen Repslagaregatan 1, 64100 Kristinestad

Byggnaden har 6 avdelningar och utrymme för sammanlagt 125 barn.
I byggnaden finns ett kök där också maten till eleverna vid den intilliggande svenskspråkiga lågstadieskolan tillreds samt en matsal.

Byggnadens storlek:
Våningsyta 1486 m2 vy
Rumsyta 1332 rum2
Volym 6500 m3

Objektets entreprenörer är:
- Byggentreprenad Astora-Rakennus Oy Björneborg
- Rörentreprenad LVI Kynnäs Oy Kauhajoki
- Ventilation Vaasan Ilmastointi Oy Vasa
- El-entreprenad Sähkö-Mäntylä Oy Kauhajoki
- Automation Automation T&N Oy Vasa
Värdet på entreprenadavtalen uppgår till ca 4,0 M€ (Moms0%).

Objektets byggherre är
- Kristinestads stad – Serviceområdet för samhällsbyggnad
tekn. dir. Ari-Johan Myllyniemi

Byggherretjänster och projektledning
- Mäkitalo Oy suunnittelutoimisto Kauhajoki
Mikko Mäkitalo
Daghemmet har planerats av:
Arkitekt och huvudplanerare:
- AK-Plan Byggnadsplanering Ab Vasa
Alf Kangasniemi
Konstruktionsplanering:
- Mäkitalo Oy suunnittelutoimisto Kauhajoki
Harri Pollari
El-planering:
- Avecon Oy / (nuvarande Swecon Oy) Vasa
Tommy Ollila
VVSA-planering:
- Avecon Oy / (nuvarande Swecon Oy) Vasa
Dan Jakobsson

 

Gå till "Nyheter"