Nyheter enligt månad
Nyheter
13.02.2018

Lediga arbetsplatser

Reningsverksskötare

Serviceområdet för samhällsbyggnad, Vattentjänstverket KRS-Vatten söker en reningsverksskötare. För uppgiften behövs kännedom om avloppsvattenreningens processteknik samt kunskaper om reparations- och underhållsarbete både vid reningsverket och i terrängen. Kunskaper i datateknik är nödvändiga i arbetet.

Av sökanden förutsätts teknisk grundutbildning endera inom process-, maskin-, metall-, el-, VVS-, automationsteknik eller underhåll.

Reningsverksskötaren är också vikarie för vattenverksskötaren.

Reningsverksskötaren anställs i tillsvidare anställningsförhållande fr.o.m. 1.4.2018 eller enligt överenskommelse. Prövotiden är 4 månader. Lön och anställningsvillkor enligt TS.  

Skriftliga ansökningar inlämnas senast 15.3.2018 kl. 16.00 till adressen: Kristinestad, Serviceområdet för samhällsbyggnad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRISTINESTAD.  Märk kuvertet med ”Reningsverksskötare”. Bifoga kopior av de viktigaste studie- och arbetsintygen samt meritförteckning till ansökan.

Tilläggsuppgifter: Ari Hakala, vattenförsörjningschef, tfn  0400 6628 92

Den som blir vald ska innan han/hon tar emot tjänsten uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

 

Lokalvårdare

Serviceområdet för samhällsbyggnad, Fastigheter, söker en lokalvårdare. Syftet med städarbetet är att hålla arbets- och boendemiljöerna och övriga utrymmen trivsamma, friska och trygga. Lokalvårdarens uppgifter är mångsidiga och varierar enligt arbetsobjekt.

Lokalvårdaren anställs i tillsvidare anställningsförhållande fr.o.m. 1.4.2018 eller enligt överenskommelse. Prövotiden är 4 månader. Lön och anställningsvillkor enligt AKTA. 

Skriftliga ansökningar inlämnas senast 15.3.2018 kl. 16.00 till adressen: Kristinestad, Serviceområdet för samhällsbyggnad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRISTINESTAD. Märk kuvertet med ”Lokalvårdare”. Bifoga kopior av de viktigaste studie- och arbetsintygen samt meritförteckning till ansökan.

Den som blir vald ska innan han/hon tar emot tjänsten uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Tilläggsuppgifter: Anneli Anttila, serviceförman, tfn  040 5595 528

 

 

Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad

tillhör serviceområdet för välfärd och är en central som aktivt strävar framåt. Som en del i det arbetet söker vi personal till de olika enheterna: sjukskötare, närvårdare och byråfunktionär, även lediga vikariat finns inom enheterna och hemvården. Om du är intresserad av vikariat kontakta chefen för vårdarbetet: Elisabeth Sjöberg, tel. 040-5131072, elisabeth.sjoberg@krs.fi. Du har väl också kollat in webbsidan  www.kristinestad.fi/nyheter och minns att befattningarnas ansökningstid går ut 21.2.2018 kl 16:00.

 

Gå till "Nyheter"