Nyheter enligt månad
Nyheter
09.11.2018

Lagen om enskilda vägar revideras – de kommunala vägnämndernas uppgifter upphör i slutet av 2019

Lagen om enskilda vägar (560/2018) ersätter den tidigare lagen med samma namn från 1963. Den nya lagen om enskilda vägar träder i kraft den 1 januari 2019. Vägnämndernas uppgifter enligt den gamla lagen upphör den 31 december 2019. Kommunerna kan fortsättningsvis bevilja väglag understöd.

Läs mer

Gå till "Nyheter"