Nyheter enligt månad
Nyheter
25.01.2019

Kristinestads stad har övertagit ansvaret för vården av de boende på Esperi Care Oy:s Vårdhem Ulrika

Kristinestads stad har den 24.1.2019 övertagit ansvaret för vården av de boende på Esperi Care Oy:s Vårdhem Ulrika i Kristinestad.

Övertagandet av vården har föranletts av personalbrist på enheten vilket medfört att patientsäkerheten inte kunnat tryggas. Valvira har i sitt beslut Dnro V/4521/2019, gett den 24.1.2019, beslutat avbryta verksamheten på Esperi Vårdhem Ulrika omedelbart. Esperi Vårdhem Ulrikas verksamhet är stoppad i Esperis Regi, tills Valvira annat besluter.

För de boendes del innebär beslutet att Kristinestad fr.o.m. 24.1.2019 handhar ansvaret för vården på enheten och till enheten placerar egen personal för att trygga tillgången på rätt personaltäthet. För att lätta på behovet av personal har omplaceringar av klienter till andra enheter också gjorts. Anhöriga till de boende har informerats om situationen och informationsafton ordnas vecka 6 för anhöriga. Kaskö har för sina kommuninvånare ordnat boende i hemkommun.

Christian Lindedahl
Vård- och omsorgsdirektör i Kristinestad

Gå till "Nyheter"