Nyheter enligt månad
Nyheter
26.03.2019

Kristinestads bokslut för 2018 uppvisar ett överskott

Kristinestads bokslut för 2018 uppvisar ett överskott på 277.716,36 euro.

Det positiva resultatet beror i huvudsak på egendomsförsäljning (tomter) för 470.000 euro samt en återhållsamhet inom driftsbudgeten som gav en inbesparing på ungefär 80.000 euro.

Ekonomidirektören

Gå till "Nyheter"