Nyheter enligt månad
Nyheter
22.02.2018

Kristinestad söker en byggnadsinspektör till ordinarie tjänst

BYGGNADSINSPEKTÖR

Kristinestad är en kreativ och framåtsträvande kommun där vi tillsammans skapar ett hållbart och välkomnande samhälle. Vi söker nu en byggnadsinspektör till byggnadstillsynen. Byggnadstillsynen medverkar till att skapa en fungerande, trygg och trivsam livsmiljö. Byggnadstillsynen handleder och ger rådgivning om byggande och fattar tillståndsbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden fungerar som byggnadstillsynsmyndighet.

Kristinestad söker en BYGGNADSINSPEKTÖR till ordinarie tjänst.

Behörighetsvillkor för tjänsten är behörighet i enlighet med MBF 4 §. Dessutom bör personen ha tillräcklig erfarenhet av uppgifter i anslutning till byggnadsplanering och byggarbete. För skötseln av uppgifterna krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. 

Tjänsten besätts tillsvidare fr.o.m. 1.5.2018 eller enligt överenskommelse. Anställningsvillkoren och lönen bestäms enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Prövotiden är 6 månader. Den som utses till tjänsten ska före tillträde visa upp godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningar inklusive meritförteckning inlämnas senast 4.4.2018 kl. 16.00 till adressen:

Kristinestads stad
Serviceområdet för samhällsbyggnad/Ari-Johan Myllyniemi
Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Tilläggsuppgifter ger: Ari-Johan Myllyniemi, teknisk direktör, 040 559 9229 eller  ari-johan.myllyniemi@krs.fi 

 

Gå till "Nyheter"