Nyheter enligt månad
Nyheter
01.07.2017

Kristinestad söker en byggnadsinspektör till ordinarie tjänst

 

BYGGNADSINSPEKTÖR

Kristinestad är en kreativ och framåtsträvande kommun där vi tillsammans skapar ett hållbart och välkomnande samhälle. Vi söker nu en byggnadsinspektör till byggnadstillsynen. Byggnadstillsynen medverkar till att skapa en fungerande, trygg och trivsam livsmiljö. Byggnadstillsynen handleder och ger rådgivning om byggande och fattar tillståndsbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden fungerar som byggnadstillsynsmyndighet.

Kristinestad söker en BYGGNADSINSPEKTÖR till ordinarie tjänst.

Behörighetsvillkor för tjänsten är behörighet i enlighet med MBL 4 §. Dessutom bör personen ha tillräcklig erfarenhet av uppgifter i anslutning till byggnadsplanering och byggarbete. För skötseln av uppgifterna krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. 

Tjänsten besätts tillsvidare fr.o.m. 1.11.2017 eller enligt överenskommelse. Anställningsvillkoren och lönen bestäms enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Prövotiden är 6 månader. Den som väljs ska före tillträde visa upp godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.

 

Ansökningar inklusive meritförteckningar inlämnas senast 1.9.2017 kl. 12.00 till adressen:

Staden Kristinestad

Serviceområdet för samhällsbyggnad/Ari-Johan Myllyniemi

Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

 

Tilläggsuppgifter ger: Ari-Johan Myllyniemi, teknisk direktör, 040 559 9229, 0400 888422 eller  ari-johan.myllyniemi@krs.fi 

 

 

 

Gå till "Nyheter"