Nyheter enligt månad
Nyheter
28.03.2019

Kristinestad - en välkänd regionstad med positiv image

Tack till alla som i januari svarade på enkäten om regionstädernas attraktionskraft! I enkäten synades ett femtiotal städer av 12 800 respondenter.

Kristinestad är i proportion till jämförelsegruppen en välkänd stad som har en väldigt positiv image. Bland de mjuka attraktionsvärdena placerade vi oss på plats 8 av 50!

Till utvecklingsbehoven hör bl.a. att vi behöver fler arbetsplatser, barnfamiljer, och service av olika slag.

Ur invånarnas synvinkel hör personlighet, boendemiljö och trygghet till våra styrkor och utifrån sett är våra styrkor bland annat trygghet, atmosfär och känsla, samt stadskärnans trivsamhet och livskraft.

Mera information på Kommunförbundets webbplats 

seutukaup

Gå till "Nyheter"