Nyheter enligt månad
Nyheter
08.01.2019

Kostnadsfria preventivmedel i Kristinestad

Välfärdsnämnden har beslutat att ungdomar under 25 år med Kristinestad som hemort, skall ges möjlighet till kostnadsfria preventivmedel från och med 1.1 2019.

Preventivrådgivningen på familjecentret ansvarar för ärenden som hänför sig till preventionen.

Påbörjan av preventivmedel förutsätter alltid besök hos hälsovårdaren antingen på preventivrådgivningen eller hos skolhälsovårdaren. Under besöket kartläggs hälsotillståndet och eventuella riskfaktorer och tillsammans med den unga kommer man fram till lämpligt preventivmedel. Under besöket diskuterar man även den sexuella hälsan och frågor som hänför sig till sexualiteten. Uppföljningen ordnas enligt uppföljningsprogrammet på preventivrådgivningen.

Utdelningen av kostnadsfria preventivmedel förutsätter uppföljningsbesök med sex månaders mellanrum. Man bör boka tid för uppföljningsbesöket i god tid.

Tidsbeställning: Preventivrådgivningen: 06 2218 480 kl 8.30-9.30.

Skolhälsovården: Eva Norrgård 040 545 0337, via Wilma eller e-post eva.norrgard@krs.fi

Till kostnadsfria preventivmedel hör p-piller, p-ring, p-plåster, kondomer, implantat samt spiraler.

Spiral- och implantatinsättning kräver läkarbesök.

Man kommer att utvärdera utdelningen av avgiftsfria preventivmedel om 1, 2 och 3 år.

Gå till "Nyheter"