Nyheter
16.03.2017

Kommunalvalet 9.4.2017

 

Val av stadsfullmäktige i Kristinestad förrättas söndagen den 9 april 2017 kl. 09.00-20.00. 

Röstningsområden och röstningsställen inom Kristinestad är följande:
 

Röstningsområde                                    Röstningsställe                  Adress

1.  Kristinestad                                           Kristinahallen                       Repslagaregatan 16

2.  Tjöck                                                     Lågstadieskolan i Tjöck        Lindbergsv. 5

3.  Härkmeri                                               Härkmeri lågstadieskola       Henriksdalsv. 9

4.  Dagsmark                                             UF lokalen Majbo                 Åbackvägen 4

5.  Perus                                                    Pärus Café                           Lappfjärdsvägen 1227

6.   Korsbäck                                             Korsbäcks UF lokal              Korsbäckvägen 560

7.   Lappfjärd                                             Lappfjärds skola                   Södra Lappfjärdsvägen 40

8.   Sideby                                                 Sideby byacenter                  Sidebyvägen 640

9.   Skaftung                                              Skaftung UF lokal                 Frivilasvägen 1

10. Ömossa                                               Ömossa UF  lokal                 Ömossavägen 106

 

Förhandsröstningen ordnas 29.3.-4.4.2017. De allmänna förhandsröstningsställena och tiderna är följande:

 

Samservicepunkten, Sjögatan 47, 64100 Kristinestad

Öppethållningstider:  29.3.2017-31.3.2017         kl. 9.00-19.00,

                                 1.4.2017-2.4.2017 (lö-sö) kl. 10.00-14.00,

                                 3.4.2017-4.4.2017             kl. 9.00-19.00

 

 

Lantbruksbyrån i Lappfjärd, Nybrovägen 3, Lappfjärd

Öppethållningstider:  29.3.2017-31.3.2017         kl. 9.00-16.00,

                                 1.4.2017-2.4.2017  (lö-sö) kl.10.00-14.00,

                                 3.4.2017-4.4.2017             kl. 9.00-16.00

 

Förhandsröstning i vårdanstalter och pensionärshem sker i enlighet med vad respektive valbestyrelse bestämmer och som framgår av kungörelsen och andra meddelanden på förhandsrötningsstället. Förhandsröstning sker på följande ställen: Bottenhavets sjukhus (akut- och rehabiliteringsavdelningen samt Mikeva –boendeenhet), Kristinahemmet 2 (f.d. bäddavdelningen vid HVC), Bottenhavets sjukhem, Kristinahemmet, Åldersro, De Gamlas Hem, Lappfjärds Pensionärshem, Hoivakoti Ulrika.

 

Hemmaröstning: En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta i hemmet. Anmälan om hemmaröstning ska ske antingen skriftligen eller per telefon senast den 28.3.2017 före klockan 16:00 till centralvalnämnden, Staketgatan 1, 64100 Kristinestad, tfn. 040-5465812

 

Röstandens identitet: Röstande ska vid behov förete tillräcklig utredning över sin identitet (identitetsbevis eller någon annan handling med fotografi). Polismyndigheten kan avgiftsfritt utfärda ett temporärt identitetskort åt en person för att hen ska kunna rösta i valet, om personen inte har någon annan identitetshandling. Den röstandes personbeteckning behövs för registreringen av röstningen på allmänt förhandsröstningsställe.    

 

Centralvalnämnden i Kristinestad 6.3.2017

 

 

Kristinestad stads kungörelse över sammanställningen av kandidatlistor för kommunalvalet 9.4.2017

 

Centern i Finland r.p.
Suomen Keskusta r.p.

2 Andlin, Pauliina, yrittäjä
3 Jolkkonen-Porander, Nina, FM, TM
4 Mäenpää, Veera, opiskelija
5 Rantala, Paavo, eläkeläinen
6 Nygård, Peter, yrittäjä, företagare

 

Perussuomalaiset r.p.

7 Kangasniemi,Jukka, turvallisuuskouluttaja,eläkeläinen
8  Salmela, Jari, yrittäjä
9  Rydstedt, Per-Olof, myyjä, yrittäjä
10 Magnusson, Ingela, leipuri, kondiittori
11 Hyvönen, Hannele, KTM
12 Ahlström, Daniela, sähköasentaja

 

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
 

13 Heinänen, Anja, laborantti
14 Koivula, Vesa, yrittäjä

 

Samlingspartiet r.p
Kansallinen Kokoomus r.p. 

15 Boström, Per-Elof, skolråd, pienyrittäjä
16 Bårdsnes, Jessica, individuell handledare, yksilöohjaaja
17 Eränen, Pekka, maisteri, lehtori
18 Ingves, Sari-Milla, kuntohoitaja
19 Kangas, Kennet, yrittäjä
20 Nummela, Jaakko, yrittäjä
21 Ollila, Pekka, yrittäjä
22 Patoranta-Wiik, Pia, fysioterapeutti, AMK
23 Pihlajaniemi, Petri, yrittäjä
24 Rantatalo, Kirsi yrittäjä, företagare

 

Vänsterförbundet r.p
Vasemmistoliitto r.p. 

25 Blomsten, Heikki, kirjastoautonkuljettaja, bokbusschaufför
26 Sallinen, Paavo, biologi

 

Svenska folkpartiet i Finland r.p. 

27 Antfolk, Henrik, landsbygdsföretagare
28 Blomqvist, Anna-Kajsa, Pol.mag., sekreterare
29 Blomstedt, Åsa, Pol.mag., leaderrådgivare
30 Buss, Christian, pensionär
31 Englund, Tommy, IT-tradenom
32 Eriksson, Bror, pensionär
33 Grannas, Peter, ämneslärare
34 Holmlund, Michael, jordbrukare, företagare
35 Hoxell, Mikael, potatisodlare
36 Hällbacka, Magnus, brandförman
37 Ingves, Mats, jordbrukare, pensionär
38 Ingvesgård, Hans, kommunalråd
39 Kindt, Christina, serviceförman
40 Knuts, Alf, pensionär
41 Kärr, Kaj, jordbruksföretagare
42 Lillandt, Tobias, företagare
43 Lillmangs, Eva, Brand Developer
44 Ragnäs, Patrick, ombudsman
45 Rosenback, Ingmar, pensionär
46 Rönnlund, Christer, handledare, pensionär
47 Segervall, Mila, projektledare
48 Storhannus, Carina, utbildare
49 Teir, Agneta, chefskallskänka, pensionär

 

Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 

50 Arho, Raija, yhteiskuntatieteiden maisteri
51 Eklöf, Harriet, pensionär
52 Helkiö, Markku, isännöitsijä, yrittäjä
53 Helkiö, Tanja, hammashoitaja
54 Isuls, Päivi, toiminnanjohtaja, etsivä nuorisotyöntekijä
55 Viik-Ingvesgård, Anita, FM


 

Kristinestad den 15 mars 2017
Centralvalnämnden i Kristinestad

Gå till "Nyheter"