Nyheter enligt månad
Nyheter
02.07.2018

Kansliernas öppethållning sommaren 2018

Till följd av semesterarrangemangen är följande av stadens kanslier stängda:
Rådhuset 9.7-3.8, samservicepunkten och kanslierna på Högåsen samt samhällsbyggnadskansliet fram till 27.7.

I ärenden gällande betalningsrörelse/ekonomi vänligen kontakta 06-2216 213.

Beträffande byggnadsinspektionen hänvisas till info på stadens hemsida www.kristinestad.fi.

Socialarbetare nås kl. 8.00-16.00 enligt följande 2-13.7 tfn 06-2216224 och 16-27.7 tfn 06-2216245.

Stadens anslagstavla finns under tiden 9.7-3.8 i tidningsläsesalen (ingång från Strandgatan) på Stadsbiblioteket, Salutorget 1 och är tillgänglig må-fre kl. 10-17. Protokollen från stadens organ är tillgängliga på www.kristinestad.fi

Telefonväxeln 06- 2216 200 / 06-2218 411 tar emot samtal under kanslitid. Hänv. till telefonkatalogen betr. övriga direkta nummer till kanslierna, samt www.kristinestad.fi > kontakt.

Vattenförsörjning: Felanmälningar, dejournummer 040-6743550.

Kristinestad 2.7.2018
Stadsstyrelsen

Gå till "Nyheter"