Nyheter enligt månad
Nyheter
19.10.2018

INFLUENSAVACCINATIONER 2018

Vaccinationer är avgiftsfria för:

-          alla som fyllt 65 år
-          personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård
-          gravida kvinnor
-          alla barn i åldern 6 månader- 6 år
-          social-och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelförsörjningen
-          närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa
-          värnpliktiga som inträder i beväringstjänst

Vaccinationstillfällen  utan tidsbeställning:

Kristinestads rådgivning ( Lappfjärdsvägen 10 ) 
må    29.10     kl. 13-17    
må       5.11    kl. 13-17 
må     26.11    kl. 13-17   
må     10.12    kl. 13-17         

Sideby rådgivning ( Långvikvägen 16                                                                                                                                                                           
ons        31.10      kl. 12-15                       
ons        14.11      kl. 12-15       

och övriga tider enl. tidsbeställning från rådgivningarna  tel. 062218480 kl. 8.30-9.30

Gå till "Nyheter"