Nyheter enligt månad
Nyheter
19.10.2017

INFLUENSAVACCINATIONER 2017

vapnet37


Vård-och omsorgscentralen i Kristinestad informerar

INFLUENSAVACCINATIONER 2017

Vaccinationer är avgiftfria för:

-          alla som fyllt 65 år
-          personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård
-          gravida kvinnor
-          alla barn i åldern 6-35 månader
-          social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelförsörjningen
-          närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa
-          värnpliktiga som inträder i beväringstjänst

Vaccinationstillfällen utan tidsbeställning:

Kristinestads rådgivning ( Lappfjärdsvägen 10 )   

må               30.10     kl. 13-17
må               6.11       kl. 13-17
må               27.11     kl. 13-17

Sideby rådgivning ( Långvikvägen 16 )

ons              1.11       kl. 12-15

och övriga tider enl. tidsbeställning från rådgivningar ( tel. 06 2218 480 kl. 8.30-9.30) 

Gå till "Nyheter"