Nyheter
15.05.2017

Hälsovårdarvikariat till rådgivningen

vapnet30

Vård- och omsorgscentralen
i Kristinestad 

är en central som aktivt strävar framåt. 
Centralens verksamhet är under förvandling och strävar till ett
mångprofessionellt samarbete inom vård- och omsorgens alla enheter.
Närheten mellan de olika enheterna och dess sakkunniga 
ger positiva möjligheter till utveckling. 

Den som trivs med förändring skapar framtiden,
kom och skapa din!

Följande befattning lediganslås på nytt att sökas: 

Hälsovårdarvikariat till rådgivningen, arbetet gäller i första hand skolhälsovård. Arbetet inleds 1.7.2017 och pågår t.o.m 3.8.2018. Förutom intresse och respekt för ortens yngre, efterlyser vi god samarbetsförmåga, god yrkesskicklighet samt utvecklingsförmåga. Behörighetskrav enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård (hälsovårdare). Före tillträdet bör godtagbart brottsregisterutdrag enligt lagen 504/2002 uppvisas. Praktisk erfarenhet, flexibilitet och samarbetsförmåga räknas till godo. Närmare uppgifter ger avdelningsskötare Tuula Sandberg tel. 040-5085577.

Personen anställs av vård- och omsorgscentralen och den primära arbetsplatsen är Rådgivningen men kan vid behov ändras i takt med att verksamheten och arbetsuppgifterna förändras. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål och före tillträdandet av befattningen förete friskhetsintyg. Prövotiden är 4 månader. Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad. Ansökningstiden utgår den 31.5.2017 kl 15.00.

Kristinestad 09.05.2017
Vård- och omsorgsdirektören 

Gå till "Nyheter"