Nyheter enligt månad
Nyheter
04.09.2018

Finskspråkiga utbildningsväsendet söker timlärare, delvis med klassläraruppgifter

Kristiinankaupungin suomenkielisessä koulutoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaiseen tehtävään

Valmistavan opetuksen päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävillä (1-6 lk).

Määräaikainen tehtävä täytetään 1.10.2018 - 22.12.2019 väliseksi ajaksi. Opettaja tulee toimimaan nivelvaiheen opettajana maahanmuuttajaoppilaille.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Valmistavan opetuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan pätevyys tai aineenopettajan pätevyys. Palkkaus on OVTES:n mukainen. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, voidaan epäpätevätkin huomioida.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 4 viikon koeaikaa.

Hakemuksiin tulee liittää CV ja kopiot kelpoisuustodistuksista.
Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen maarit.soderlund@krs.fi . Mahdolliset paperihakemukset lähetetään osoitteeseen: Kristiinankaupungin koulutoimisto, PL 13, Lapväärtintie 163 C, 64101 Kristiinankaupunki. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa rehtori Arto Leppiniemi puh. 040-0832328.

Hakuaika päättyy 21.9.2018 klo 15.00.

Kristiinankaupungissa 4.9.2018
Sivistysjohtaja

Gå till "Nyheter"