Nyheter enligt månad
Nyheter
05.02.2019

Avlägsnande av snö från trottoarer och hustak är fastighetsägarens uppgift

Efter den senaste tidens rikliga snöfall vill vi påminna om att avlägsnande av snö från trottoarer och hustak är fastighetsägarens uppgift.

Till stadens ansvar hör plogande och övrigt vinterunderhåll av körbanor och kombinerade gång- och cykelbanor (försedda med blått trafikmärke).

Till fastighetsägarens vinterunderhåll hör att
- avlägsna snö och is som försvårar fotgängartrafiken, dvs. att forsla bort snövallar som hopats på eller vid infarten, gångbanan/trottoaren till följd av plogning
- hålla rännstenen och regnvattenrännan fria från snö och is
- förebygga och bekämpa halka
- på våren avlägsna sanden
- avlägsna snön från byggnaders tak och särskilt från lätta skyddstak innan snöns tyngd innebär fara för människor eller själva byggnaden

Informationen grundar sig på lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (1978/669) och räddningslagen (2011/379).

Se även kommunförbundets webbplats 

Gå till "Nyheter"