Nyheter enligt månad
Nyheter
12.02.2019

Anmälan till dagvård samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för verksamhetsåret 2019-2020

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN I KRISTINESTAD

1. Anmälan av barn till dagvård för verksamhetsåret 1.8.2019.-31.7.2020.
2. Barn som fortsätter dagvård meddelar om fortsatt vårdbehov till nuvarande dagvårdsplats.
3. Anmälan till morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever i åk 1-2.

Anmälningarna tas även emot kontinuerligt. Ansökningstiden är fyra månader innan önskat startdatum. I fråga av akut behov skall ansökan lämnas in minst två veckor innan vårdbehovet börjar.

ANMÄLNINGARNA SKALL LÄMNAS IN SENAST 15.3.2019

Anmälningarna skickas till chefen för småbarnspedagogik Annika Heikkilä, Lappfjärdsvägen 10, 64101 Kristinestad eller per e-post: annika.heikkila@krs.fi

Ansökningsblanketter finns på webbsidan samt på daghemmen.

Mer info om småbarnspedagogiken

Kristinestad 12.2.2019.
Chefen för småbarnspedagogik
Annika Heikkilä, tel.040 566 6018

Gå till "Nyheter"