Nyheter enligt månad
Nyheter
 • 22.03.2019
  Vi söker en lokalvårdare

  Vi söker en person till lokalvårdare. Utbildning behövs inte, men du behöver vara intresserad av att vårda lokaler.

  Läs mera
 • 18.03.2019
  Vi söker en lektor i matematik och kemi, för tiden 1.8.2019 - 31.7.2020

  Ansökningstiden förlängs och tidigare ansökningar beaktas:Svenska utbildningsväsendet ledigförklarar följande tjänst till gymnasiet: Lektor i matematik och kemi, under tiden 1.8.2019 - 31.7.2020Behörighetskrav:1. Behörighetskraven fastställs enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98).

  Läs mera
 • 15.03.2019
  Anbudsbegäran, KRS gatu: Målningsmarkeringar av väg- och gatuområden

  Anbudsbegäran (på finska), pdf, 40 kb

  Läs mera
 • 12.03.2019
  Gratis sandningsmakadam

  Privatpersoner kan, för bekämpning av halka på egen gård, hämta gratis sand från området mellan Neste och begravningsplatsen på östra sidan (ej med släpkärra). Vårhälsningar från Samhällsbyggnad!

  Läs mera
 • 11.03.2019
  Pressinfo: Kristinestads stad/Serviceområdet för samhällsbyggnad bygger nya det nya daghemmet/Kristi

  PRESSINFO:Kristinestads stad/Serviceområdet för samhällsbyggnad bygger nya det nya daghemmet/Kristinestads Daghem:Daghemmet finns på adressen Repslagaregatan 1, 64100 Kristinestad

  Läs mera
 • 21.02.2019
  Öppet- och telefontider för samhällsbyggnadskontoret

  Öppethållningstider: 08.00-16.00 (sommartid 08.00-15.30)

  Läs mera
 • 18.02.2019
  Understöd för idrotts-, kultur- och ungdomsverksamhet

  Ansökningstiden för stipendier och bidrag pågår till 29.3.2019 kl. 16.00 (poststämpel 29.3.2019 godkänns):Närmare information om bidrag, ansökningsblanketter och anvisningar. Försenade eller ofullständiga bidragsansökningar beaktas inte.Ansökningar med bilagor skickas till postadress: Serviceområdet för välfärd i Kristinestad, Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristinestad.Förfrågningar: idrottsbidrag Anders Wahlberg tfn 040 524 4418 anders.wahlberg@krs.fikulturbidrag Riitta Raikio-Söderlund...

  Läs mera
 • 06.02.2019
  Stödgrupp för barn med skilda föräldrar

  Efter sportlovet kommer skolhälsovåradre Erica Widberg i samarbete med familjearbetare Carina Mäkiharju-Appel att ordna en stödgrupp för lågstadiebarn med skilda föräldrar. I stödgruppen "barnet vill prata", får barnet utan att känna lojalitetskonflikter berätta vad som är viktigt för barnet och vad som stöder barnet i den nuvarande familjesituationen.

  Läs mera
 • 05.02.2019
  Avlägsnande av snö från trottoarer och hustak är fastighetsägarens uppgift

  Efter den senaste tidens rikliga snöfall vill vi påminna om att avlägsnande av snö från trottoarer och hustak är fastighetsägarens uppgift.Till stadens ansvar hör plogande och övrigt vinterunderhåll av körbanor och kombinerade gång- och cykelbanor (försedda med blått trafikmärke).Till fastighetsägarens vinterunderhåll hör att- avlägsna snö och is som försvårar fotgängartrafiken, dvs.

  Läs mera
 • 04.02.2019
  Pressmeddelande 4.2.2019: Kristinestad har drivit på för förbättringar på Esperis vårdboende Ulrika

  Vårdbolaget Esperi verkar i Kristinestad på basen av servicesedlar, vilka beviljas privatpersonerutifrån en vårdbedömning.Ledande tjänstemän vid serviceområdet för vård- och omsorg har kontinuerligt haft kontakt med Esperis personal angående Rai-bedömningar, bemanningstäthet, kommande patientplaceringar samt funktionsförmågans inverkan på servicesedelnivån.I juni 2018 utförde regionförvaltningsverket en övervakningsgranskning, pga personaldimensionering och bemötande av klienter.

  Läs mera

1 2